Плащането на поръчката се извършва с наложен платеж или банков превод. 

Цените на стоките/услугите, предлагани в GASTROGPOUP са в български лева (BGN), с включен в тях ДДС.

 Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

 Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.